SZWEDZKA 17 A

REGULAMIN

 1. Podmiotem oferującą usługę gastronomiczną, o której mowa w ust. 9 poniżej jest: Grzegorz Firkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MAESTRIA Grzegorz Firkowski” w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we Wrocławiu (54 – 401) przy ulicy Szwedzkiej 17/A, posiadający NIP: 8942782716 oraz REGON: 021848337 („Maestria”).
 2. System rezerwacji w Stole na Szwedzkiej funkcjonuje od za pośrednictwem poczty elektronicznej stolnaszwedzkiej@gmail.com) lub telefonu (+ 48791240484)
 3. W celu dokonania rezerwacji należy podać dane dotyczące rezerwacji (liczbę osób, datę oraz godzinę rezerwacji) oraz uiścić przedpłatę (opłatę rezerwacyjną). Opłata rezerwacyjna winna zostać uiszczona w ciągu […] dni od dnia podania danych rezerwacji.
 4. Opłata rezerwacyjna winna zostać uiszczona w kwocie 50% od osoby i może zostać opłacona gotówką w lokalu prowadzonym przez Maestria lub przelewem na numer konta: 22 1160 2202 0000 0003 93031313 oraz dane: MASTERIA Grzegorz Firkowski NIP: 8942782716, adres ul. Szwedzka 17 a, 54-401 Wrocław. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: nazwy usługi, której dotyczy rezerwacja, daty, godziny oraz liczby osób.
 5. Przedpłatę można uiścić również za pośrednictwem strony stolnaszwedzkiej.pl. [link do płatności]
 6. Rezerwacja jest ważna dopiero od momentu otrzymania wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem daty oraz uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
 7. Nieotrzymanie wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej na 7 dni przed datą wykonania zamówionej usługi gastronomicznej oznacza, że proces rezerwacji przebiegł nieprawidłowo.
 8. Rezerwacje dokonywane na mniej niż 7 dni przed datą wykonania zamówionej usługi gastronomicznej wymagają dokonania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia rezerwacji.   
 9. Przedpłata  jest zaliczana na poczet ceny usługi gastronomicznej, która zostanie wykonana na rzecz rezerwującego.
 10. W przypadku spóźnienia się rezerwacji powyżej 30 minut lub nieobecności, Stół na Szwedzkiej, jako lokal oferujący usługi może zatrzymać opłatę rezerwacyjną w ramach rekompensaty.
 11. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanych miejsc maksymalnie do 30 minut po upływie wskazanej godziny rezerwacji.
 12. Maestria świadczy usługi gastronomiczne zgodnie z poniższym nazewnictwem i cennikiem:

Live cooking:

Wariant 1: wybór z 5 dań: 150 zł/os.

Wariant 2: wybór z 10 dań: 200 zł/os.

Wariant 3: wybór z 10 dań plus lista specjalna: 300 zł/os.

W przypadku listy specjalnej i indywidualnego menu, ustalamy wybór produktów, dopracowujemy kwestie techniczne (kulinarne) i na tej podstawie przygotowujemy cennik,

Warsztaty kulinarne: Czas trwania: 3-3,5 h, 280 zł/os,

Catering:

Wariant 1: wybór 5 dań 150 zł/os.

Wariant 2: wybór z zaproponowanych 10 dań: 200 zł/os.

Wariant 3: wybór z zaproponowanych 10 dań + lista specjalna: 300 zł/os.

Menu degustacyjne: 500 zł/os.

Oczywiście, zawsze możesz ustalić z Szefem Kuchni menu indywidualnie.

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient może odstąpić od umowy za pomocą oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres stolnaszwedzkiej@gmail.com, telefonicznie lub osobiście w lokalu.
 2. W przypadku chęci odstąpienia od zawartej na usługę gastronomiczną umowy po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi i może zostać wykorzystana w nowym, ustalonym przez strony terminie, nie dalszym niż [… ] miesięcy od dnia pierwotnej rezerwacji.
 3. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną lub osobiście w lokalu. Będą rozpatrywane do 7 dni roboczych.
 4. Standardowy czas rezerwacji ze względu na specyfikę lokalu to około 2,5-3 godziny. Czas ten może się wydłużyć w zależności od liczby osób przebywających w lokalu.
 5. Studio kulinarne Stół na Szwedzkiej dokłada wszelkich starań, aby specjalne życzenia Gości były uwzględnione, ale nie może zagwarantować ich realizacji. 
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przerwami w funkcjonowaniu systemu rezerwacji. 
 7. Wszelkie pytania odnośnie cateringów, imprez okolicznościowych etc. prosimy kierować na e-mail: stolnaszwedzkiej@gmail.com.
 8. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 9. Na ustosunkowanie się do Państwa wiadomości przewidujemy czas minimum 48 godzin.  
 10. Maestria zobowiązuje się do wykonania zamówionej usługi gastronomicznej z najwyższą starannością i uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. Maestria może ponosić odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 11. Dane są przetwarzane jedynie w trakcie procesu rezerwacji. [link do informacji o przetwarzaniu danych]