SZWEDZKA 17 A

REGULAMIN

 1. Podmiotem oferującą usługę gastronomiczną, o której mowa w ust. 9 poniżej jest: Grzegorz Firkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MAESTRIA Grzegorz Firkowski” w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we Wrocławiu (54 – 401) przy ulicy Szwedzkiej 17/A, posiadający NIP: 8942782716 oraz REGON: 021848337 („Maestria”).
 2. System rezerwacji w Stole na Szwedzkiej funkcjonuje od za pośrednictwem poczty elektronicznej stolnaszwedzkiej@gmail.com) lub telefonu (+ 48791240484)
 3. W celu dokonania rezerwacji należy podać dane dotyczące rezerwacji (liczbę osób, datę oraz godzinę rezerwacji) oraz uiścić przedpłatę (opłatę rezerwacyjną). Opłata rezerwacyjna winna zostać uiszczona w ciągu […] dni od dnia podania danych rezerwacji.
 4. Opłata rezerwacyjna winna zostać uiszczona w kwocie 50% od osoby i może zostać opłacona gotówką w lokalu prowadzonym przez Maestria lub przelewem na numer konta: 22 1160 2202 0000 0003 93031313 oraz dane: MASTERIA Grzegorz Firkowski NIP: 8942782716, adres ul. Szwedzka 17 a, 54-401 Wrocław. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: nazwy usługi, której dotyczy rezerwacja, daty, godziny oraz liczby osób.
 5. Przedpłatę można uiścić również za pośrednictwem strony stolnaszwedzkiej.pl. [link do płatności]
 6. Rezerwacja jest ważna dopiero od momentu otrzymania wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem daty oraz uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
 7. Nieotrzymanie wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej na 7 dni przed datą wykonania zamówionej usługi gastronomicznej oznacza, że proces rezerwacji przebiegł nieprawidłowo.
 8. Rezerwacje dokonywane na mniej niż 7 dni przed datą wykonania zamówionej usługi gastronomicznej wymagają dokonania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia rezerwacji.   
 9. Przedpłata  jest zaliczana na poczet ceny usługi gastronomicznej, która zostanie wykonana na rzecz rezerwującego.
 10. W przypadku spóźnienia się rezerwacji powyżej 30 minut lub nieobecności, Stół na Szwedzkiej, jako lokal oferujący usługi może zatrzymać opłatę rezerwacyjną w ramach rekompensaty.
 11. Gwarantujemy dostępność zarezerwowanych miejsc maksymalnie do 30 minut po upływie wskazanej godziny rezerwacji.
 12. Maestria świadczy usługi gastronomiczne zgodnie z poniższym nazewnictwem i cennikiem:

Live cooking:

Wariant Standard –  200 zł/os.

Wariant Premium – 300 zł/os.

Wariant VIP –  400 zł/os

Przy wyborze wariantu, wspólnie z szefem kuchni ustalimy rodzaj produktów, dopracowujemy kwestie techniczne (kulinarne) i na tej podstawie uzgadniamy ostateczne ceny.

Warsztaty kulinarne: Czas trwania: 3-3,5 h, 340 zł/os,

Catering:

Wariant 1: wybór 5 dań 150 zł/os.

Wariant 2: wybór z zaproponowanych 10 dań: 200 zł/os.

Wariant 3: wybór z zaproponowanych 10 dań + lista specjalna: 300 zł/os.

Menu degustacyjne: 500 zł/os.

Oczywiście, zawsze możesz ustalić z Szefem Kuchni menu indywidualnie.

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient może odstąpić od umowy za pomocą oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres stolnaszwedzkiej@gmail.com, telefonicznie lub osobiście w lokalu.
 2. W przypadku chęci odstąpienia od zawartej na usługę gastronomiczną umowy po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi i może zostać wykorzystana w nowym, ustalonym przez strony terminie, nie dalszym niż [… ] miesięcy od dnia pierwotnej rezerwacji.
 3. Wszelkie reklamacje prosimy składać drogą elektroniczną lub osobiście w lokalu. Będą rozpatrywane do 7 dni roboczych.
 4. Standardowy czas rezerwacji ze względu na specyfikę lokalu to około 2,5-3 godziny. Czas ten może się wydłużyć w zależności od liczby osób przebywających w lokalu.
 5. Ostatnia rezerwacja przyjmowana jest  o godzinie 19:30, aby można było opuścić lokal maksymalnie do godziny 21:50 ( spowodowane jest to wewnętrznym regulaminem Spółdzielni Metalowiec we Wrocławiu z której to zasobów wynajmujemy lokal ).
 6. Studio kulinarne Stół na Szwedzkiej dokłada wszelkich starań, aby specjalne życzenia Gości były uwzględnione, ale nie może zagwarantować ich realizacji. 
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przerwami w funkcjonowaniu systemu rezerwacji. 
 8. Wszelkie pytania odnośnie cateringów, imprez okolicznościowych etc. prosimy kierować na e-mail: stolnaszwedzkiej@gmail.com.
 9. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 10. Na ustosunkowanie się do Państwa wiadomości przewidujemy czas minimum 48 godzin.  
 11. Maestria zobowiązuje się do wykonania zamówionej usługi gastronomicznej z najwyższą starannością i uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. Maestria może ponosić odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 12. Dane są przetwarzane jedynie w trakcie procesu rezerwacji. [link do informacji o przetwarzaniu danych]